Privacy en disclaimer


Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Pallasso Circus, Theater & Entertainment is hiervoor niet aansprakelijk.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo`s etc.) is eigendom van Pallasso Circus, Theater & Entertainment of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Pallasso Circus, Theater & Entertainment worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Pallasso Circus, Theater & Entertainment heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links.

Pallasso Circus, Theater & Entertainment - © 2023 -  alle rechten voorbehouden.


Privacy Verklaring Pallasso Circus, Theater & Entertainment

Inleiding
Pallasso Circus, Theater & Entertainment is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.


Contactgegevens:
Pallasso Circus, Theater & Entertainment

Duinendaal 54

5281 AP Boxtel
Tel.: 06-22428217
info@pallasso.nl

Kamer van Koophandel nummer: 73957097
BTW-id nummer: NL002332805B90

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pallasso Circus, Theater & Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt via e-mail of andere kanalen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens
- Belastinggegevens en KvK gegevens

 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Pallasso Circus, Theater & Entertainmentverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u te registreren in ons boekingssysteem
- Het verwerken van orders
- Om diensten voor u te verzorgen middels een boekingsovereenkomst
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of catalogus, indien u hier toestemming voor gegeven heeft
-  Pallasso Circus, Theater & Entertainment verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de verwerkingen
De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitgevoerd aan de hand van een aantal grondslagen:
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van Pallasso Circus, Theater & Entertainment of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Rechten van de betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om hier gebruik van te maken kunt u contact met ons opnemen via info@pallasso.nl.
- Informatie: U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met
uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy verklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.
- Inzage: U kunt ten alle tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u beschikken.
- Correctie of verwijderen: Als u het idee heeft dat wij de verkeerde of verouderde gegevens van u hebben of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op.
- Toestemming intrekken of bezwaar maken: U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken of hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen. Betreft dit onze nieuwsbrief, dan kunt u zichzelf afmelden.
- Gegevens overdraagbaarheid: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen
Pallasso Circus, Theater & Entertainment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Pallasso Circus, Theater & Entertainment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pallasso.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Pallasso Circus, Theater & Entertainment deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pallasso Circus, Theater & Entertainment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.pallasso.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Beeld- & geluidsopnames
Tijdens het Evenement/optreden kan/kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie/Pallasso en of bezoekers. De Bezoeker/gast/opdrachtgever gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het podium/evenement/circus/theater/Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van de artiesten en dus ook mogelijk van de Bezoekers en organisatie/opdrachtgever van het optreden/Evenement en dat deze rechtenvrij zonder aanspraak te kunnen maken en worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke (sociale)mediavormen.
Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Optreden/Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van Pallasso en/of de Organisatie. en nadien ook de foto en filmopnames rechtenvrij beschikbaar te stellen aan Pallasso.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pallasso Circus, Theater & Entertainment neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken
Pallasso Circus, Theater & Entertainment gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Pallasso "Circus, Theater & Entertainment is niet aansprakelijk te stellen in welke vorm dan ook anderzijds dan is vermeld in de algemene voorwaarden.